2021-10-13

Kommunen blir ansvarig för returpapper

Från och med den 1 januari 2022 tar landets kommuner över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper.

Det var den 22 december 2020 som regeringen beslutade att upphäva producentansvaret för returpapper och lägga över kravet på kommunerna. Kommunerna ska erbjuda ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper. Till returpapper räknas tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall.

För att kunna hantera administrationen och minimera kostnaderna har Dalarnas kommuner genom samarbetet i DalaAvfall upphandlat en entreprenör som kommer sköta insamlingen. Insamlingen av returpapper innebär en ökad kostnad för inhämtning av avfall för kommunen. Denna kostnad läggs på den fasta avgiften i avfallstaxan på fakturan som du får från Dala Vatten och Avfall.

Du kan läsa mer om den nya förordningen på: Kommunerna tar över ansvaret för returpappret - Regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.