2021-10-05

Referat från kommunstyrelsen 5 oktober

Här följer ett referat från kommunstyrelsens möte den 5 oktober 2021.

Vid mötet behandlades bland annat ett yttrande av remissen SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn. Rättviks kommun instämmer i grunden till utredningens förslag men har några synpunkter som är värd att beakta.

Ärendet om att ”Utveckla alla skolor i Rättviks kommun” fick bordläggas eftersom den fackliga organisationen Kommunal begärt central förhandling. Beslut i ärendet fattas av kommunstyrelsen den 9 november.

Kommunstyrelsen behandlade även budgetärenden inför 2022 som beslutas av kommunfullmäktige den 11 november.

  • Kommunalskatten föreslås oförändrad – 21,82 procent per skattekrona
  • Kommunövergripande och strategiska mål 2022–2024
  • Resultatbudget 2022–2024
  • Förvaltningsramar 2022–2024
  • Borgensavgift 2022

Sverigedemokraternas motion om en vattenfontän i Siljan föreslås få bifall. Fontänens placering är tänkt utanför Helsingland.