2021-09-29

Internationella matsvinnsdagen

Internationella matsvinnsdagen är instiftad av FN och infaller den 29 september varje år. Den uppmärksammas även i Sverige. I år går Livsmedelsverket ut med särskild information om förvaring av frukt och grönsaker för att minska risken för svinn.

Internationella matsvinnsdagen.

I Sverige slängs i snitt 45 kilo mat per person och år. Det motsvarar 442 000 ton växthusgaser: lika mycket som utsläppet från 360 000 bilar. Det är inte hållbart.

Projekt i Dalarna för att minska avfallet

I Dalarna finns en gemensam avfallsplan, samlad i projektet Dalarna minskar avfallet. Här deltar alla dalakommuner under samarbetsorganisationen Dala Avfall. Ett av delprojekten är Minska matsvinnet i Dalarnas skolkök som har pågått sedan 2018. Målet är att minska matsvinnet i skolan med 25 procent till år 2022.

Hittills har matsvinnet i skolköken minskat med 20 procent. Det motsvarar cirka 10 gram per portion. Det låter kanske futtigt, men det lagas 70 000 måltider per dag i Dalarna. Det blir 180 ton per år och därmed en minskning av klimatutsläpp med minst lika mycket.

FN:s mål

FN:s mål är att halvera det globala matsvinnet till år 2030 och matsvinnsdagen är ett sätt att få både konsumenter och livsmedelsbranschen medvetna om att alla kan bidra.

Internationella året för frukt och grönt

I år, 2021, är det internationella året för frukt och grönt. Därför har Livsmedelsverket tagit fram information i samband med matsvinnsdagen om hur du kan förvara frukter och grönsaker på bästa sätt så de håller längre och inte riskerar att hamna i avfallspåsen.

Läs mer om matsvinnsdagen hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..