2021-09-28

Ny chef för samhälls­utvecklings­förvaltningen

Från 1 oktober 2021 tar Per-Johan Backlund, 60 år över som chef för kommunens samhälls­utvecklings­förvaltning (SUF).

Per-Johan Backlund.

Fina sommarkvällar tar Per-Johan gärna fram motorcykeln.

Generalist med bred bakgrund

Per-Johan är en generalist med bred bakgrund. Han har stor erfarenhet från flera befattningar inom svensk basindustri som skogs-, trä- och stålindustri. Per-Johan har även arbetat i offentlig förvaltning som projektchef i Falu kommun. Närmast kommer han från konsultbranschen. Där han har arbetat med företagsutveckling och projektledning inom både näringsliv och offentliga uppdrag.

Vetenskap och konst

Under Studietiden vid KTH (Kungliga Tekniska högskolan) läste Per-Johan parallellt med ingenjörsstudier kurser i formgivning och inredningsarkitektur vid Konstfack i Stockholm. KTH:s ledord vetenskap och konst beskriver Per-Johans intresseområden som förutom ingenjörsarbetet består av bland annat silversmide, fiolbyggeri och folkmusik.

Utveckling av en av Sveriges vackraste kommuner

– Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med viktiga utvecklingsfrågor i en av Sveriges vackraste kommuner som har stor utvecklingspotential inom många områden säger Per-Johan.

Med Per-Johan får samhällsutvecklingsförvaltningen en erfaren och målmedveten ledare som har stort intresse för människor. Per-Johan är van att få människor att jobba tillsammans och hitta arbetssätt som utvecklar organisationer.