2021-09-01

Stort tack till dig som arbetade hos oss i sommar

Socialförvaltningen i Rättviks kommun riktar ett stort tack till all personal för det fantastiska jobb som ni gjort under sommaren.

Vitt moln format som ett hjärta på en blå himmel.

Vi har haft cirka 150 semestervikarier som ersatt och kompletterat ordinarie personal inom bland annat ordinärt boende/hemsjukvård, särskilt boende för äldre och våra LSS verksamheter.

Såväl ordinarie personal som semestervikarier har under sommaren gjort ett fantastiskt arbete och jobbat hårt dygnet runt. Detta för att våra verksamheter ska kunna upprätthålla en god hjälp och service till våra kommuninvånare.

Vi riktar ett stort tack till dig som har arbetat hos oss i sommar. Din insats har varit otroligt viktig och betydelsefull.

Tack!