2021-08-30

Fortsatt avrådan från bad vid Siljans camping

Vid provtagning 25 augusti 2021 visade provsvaren vid Siljans camping på otjänligt badvatten. Vi avråder från bad här tills vidare.

Provsvaren från Helsingland visade på tjänligt badvatten och det är ok att bada här igen.

Nya prov tas den 1:e september 2021.

Utredning av anledning till varför badvattnet blivit otjänligt pågår.

Läs mer om badplatser i Rättviks kommun.