2021-08-25

Är du utvald till SCB:s medborgarundersökning 2021?

I SCB:s (Statistiska centralbyrån) medborgarundersökning får du som slumpmässigt utvald kommuninvånare tycka till om din kommun. I Rättvik har 1 000 invånare fått ett utskick från SCB.

Beroende på hur stor din kommun är har SCB dragit ett slumpmässigt urval på 1 000, 1 200 eller 1 600 kommuninvånare från registret över befolkningen i Sverige. I Rättvik har 1 000 invånare fått ett utskick. Att just du är med beror endast på slumpen.

Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Bra att du deltar!

Resultaten för undersökningen visar vilka verksamheter och områden i Rättviks kommun som är viktigast för att du som invånare ska trivas. Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur medborgarna verkligen ser på kommunen och politikerna i kommunen kan fatta bättre beslut om vad man ska satsa på i framtiden.

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.