2021-08-19

Uppmaning till väghållare – kontrollera vägar, vägtrummor och broar

Detta på grund av höga vattenflöden och stora regnmängder den senaste tiden.

Räddningstjänsten ser att vägtrummor/broar riskerar att undermineras och uppmanar de som ansvarar för vägar i kommunen att snarast kontrollera dess skick. Vid frågor samt rapport om skadade eller misstänkt skadade vägar och broar kontakta räddningstjänsten Rättvik på telefon 0248-70 990 eller mejla raddningstjansten@rattvik.se

Länk till Trafikverkets webbsida med information om väghållarnas ansvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..