2021-07-27

Skolgatan asfalteras om

Måndag 9 augusti påbörjas renoveringen av Skolgatan i centrala Rättvik.

Undvik att parkera på markerad sträcka under arbetets gång så jobbet kan utföras så snabbt och smidigt som möjligt.

Vid eventuella frågor kan du höra av dig via mejl till gata.trafik@rattvik.se.

 

Kartbild som visar den aktuella sträckan av Skolgatan.

Undvik att parkera på markerad sträcka under arbetets gång.