2021-07-12

Sök medel ur stiftelser

Rättviks kommun förvaltar ett antal stiftelser. Du som är kommuninvånare kan i år söka medel ur följande stiftelser:

Stiftelsen Anders Lidéns och Ing-Britt Svedlunds samfond

Ändamål: Individuellt stöd till barn och ungdomar under 21 år med sjukdom eller funktionsnedsättning. Sökande ska vara bosatt i Rättvik, Bingsjö-Dådran eller Boda. Intyg om sjukdom eller funktionsnedsättning ska medfölja ansökan.

Stiftelsen Rättviks kommuns sociala samfond

Ändamål: Individuellt stöd till äldre och funktionsnedsatta, samt övriga behövande i Rättvik, Bingsjö-Dådran eller Boda.

Sista ansökningsdag är 2021-09-30 för båda stiftelserna.

Ansökan skickas till:
”Stiftelsens namn”
Kansliet
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Mer information

På sidan "Fonder för allmänheten att söka" hittar du mer information.

Upplysningar lämnas av Terese Renbro, 0248-70 184.