2021-07-08

Målarväggen är uppsatt på Helsingland

Nu är väggen som är helt öppen för alla att måla fritt på uppsatt på Helsingland i Rättvik. Du kan måla med vad som helst, när som helst och den är helt öppen för alla.

Ny omålad målarvägg på Helsingland.

Vi riktar ett stort tack till AB Karl Hedin i Rättvik och Nallens Entreprenad AB som har sponsrat hela väggen och arbetet med att få den på plats.

Vid eventuella frågor hör du av dig till gata.trafik@rattvik.se.