2021-07-05

Företagsstafetten besöker Siljagruppen före detta Levia

Sommaren har kommit och Rättvik visar sig från sin allra vackraste sida. Våra företagsbesök fortsätter och vecka 26 besökte vi Levia som sedan maj 2020 ägs av Siljagruppen i Mora. Levia byter också namn till Siljagruppen Rättvik.

Martin Clarstedt, Joanna Stridh, Anders Green, Tore Gustavsson
och Margareta Löf Grälls.

Från vänster ses Martin Clarstedt, Joanna Stridh, Anders Green, Tore Gustavsson och Margareta Löf Grälls.

Vi träffar:

  • företagets ägare Tore Gustavsson som arbetat med företagshälsovård i 30 år
  • Anders Green som är läkare och har drivit Levia sedan år 2000
  • Margareta Löf Grälls som är sjuksköterska

Siljagruppen har totalt cirka 13 anställda i Mora och Rättvik. De har också tillgång till en rad duktiga och specialiserade konsulter som arbetsmiljöingenjörer, ergonomer, beteendevetare, sjuksköterskor med flera.

Siljagruppen är idag en ren företagshälsovård med stort fokus på att förebygga ohälsa orsakad av arbetet. Anders berättade att det sedan tio år tillbaka blir allt vanligare med stressrelaterade sjukdomar.

– Det är väldigt ofta de mest ambitiösa och engagerade personerna som blir sjuka. De tar på sig för mycket, både i hemmet och på arbetsplatsen och det fungerar inte i längden. Det här ser vi också bland våra småföretagare. Det är många som jobbar långt mer än 40 timmar i veckan och dessutom måste sköta all administration, bokföring med mera.

Siljagruppen erbjuder en rad tjänster som läkarundersökningar, arbetsskade- och rehabiliteringsutredningar, krisstöd, hjälp med eventuella missbruksproblem med mera.

Vad tycker ni är bra med Rättvik?

Rättvikarna är positiva! Här finns det många företag som är måna om sin personal och de satsar på förebyggande insatser. Det är enkelt att få tag på människor och man får lätt kontakt med andra företag. När pandemin är över ser vi fram emot att träffa ännu fler företagare och så är vi jätteglada över att Linda Söderberg (tidigare ägare av Levia) kommer tillbaka till oss i höst.

Vad kan bli bättre i Rättvik?

Fler cykelvägar framför allt längs med väg 301. Saknar också en samlingsplats för alla åldrar.

Vi tackar Tore, Anders och Margareta för ett trevligt och informativt möte. De skickar nu stafettpinnen vidare till Sörlins Bokhandel som vi besöker efter sommaren.

Joanna Stridh, Tore Gustavsson, Anders
Green och Margareta Löf Grälls.

Tore Gustavsson tar emot stafettpinnen av Joanna Stridh och Siljagruppen skickar den nu vidare till Sörlins Bokhandel som vi besöker efter sommaren.

Vid företagsbesöket deltog Joanna Stridh, kommunstyrelsens andre vice ordförande, Martin Clarstedt, tillförordnad näringslivschef och Annette Riesbeck ordförande i Närvik. Besöket arrangerades i samarbete mellan Rättviks kommun och Närvik.