2021-06-16

Lokala trafikföreskrifter i centrala Rättvik under vecka 31

Kommunen och Polisen får varje år in flera anmälningar gällande fordon som stör nattsömnen genom högt spelande musik och onödig körning. Nu har kommunstyrelsen beslutat om lokala trafikföreskrifter i centrala Rättvik vecka 31.

Föreskriften gäller torsdag 29 juli till måndag 9 augusti 2021. Därefter upphör föreskriften att gälla.

Rättviks kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon i centrala Rättvik;

beslutade den 8 juni 2021.

Rättviks kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

På markerade sträckor i centrala Rättvik enligt kartbild får andra motordrivna fordon än moped klass II inte föras.

Karta med markerade sträckor i centrala Rättvik där inga andra motordrivna fordon än moped klass II får föras.

Klicka på kartan ovan för att se en större karta.

Förbudet gäller klockan 00.00 – 06.00.

Förbudet gäller inte för resa till och från sin bostad, övernattande gäster eller trafik för yrkesutövande klockan 00.00 – 06.00.

Denna författning träder i kraft den 29 juli 2021 och upphör att gälla den 9 augusti 2021.

På Rättviks kommuns vägnar.

Kommunstyrelsen

Mer information

Kontakta kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Fredrik Ollén, 0248-70 600 om du har några frågor.