2021-06-11

Storgatan stängs för sommaren

Måndag 14 juni stängs Storgatan för fordonstrafik men yrkesfordon och boende i området får använda Storgatan som vanligt.

Flygbild med markering som visar var Storgatan stängs.

Måndag 9 augusti öppnas Storgatan för fordonstrafik igen.

Vid eventuella frågor kan du höra av dig till gata.trafik@rattvik.se.