2021-06-11

Färdigställande av naturområde Enån

Efter mycket funderingar och arbete börjar vi sakta men säkert bli klara med det nya rekreationsområdet vid Enån.

Grönområde med bänkar vid Enån.

Nu ska buskar planteras i slänterna och mellan stenarna. Bänkar ska placeras ut så området kan börja användas av alla som vistas i Rättvik.

Tyvärr behöver vi ta ner ädelgranen som stått där. Ädelgranen ersätts av en flaggstång där Dalarnas länsvapen flaggas sommartid. Vintertid kommer det att stå en "ljusjulgran" där liknande den som stod i rondellen vid resecentrum. Detta för att bygga vidare på den fantastiska respons vi fick om julbelysningen på Enåbron.