2021-06-07

Företagsstafetten besöker nya förskolan Prosten i centrala Rättvik

Fredag den 3 juni besöker Företagsstafetten nya förskolan Prosten som ligger intill församlingshemmet i centrala Rättvik. Rektor Rigmor Bewö-Lundblad visar runt i de nyrenoverade lokalerna, innan vi med hänsyn till pandemin går ut och sätter oss i det fina försommarvädret.

Jonny Jones och Rigmor
Bewö-Lundblad. 

Rigmor Bewö-Lundblad tar emot stafettpinnen av Jonny Jones.

Förskolan öppnade i januari i år och har möjlighet att ta emot upp till 22 barn. I dagsläget är det 9 barn i åldern 1,5 – 4 år som dagligen vistas på förskolan, så det finns plats för fler.

Rigmor berättar att alla som jobbar på förskolan är utbildade pedagoger, vilket hon ser som mycket positivt. Hon är också tydlig med att det inte bedrivs någon som helst religiös verksamhet på förskolan.

Inom kort kommer arbetet med förskolegården att påbörjas. I stället för en asfaltsyta kommer barnen få tillgång till sandlådor, en cykelbana, kreativ vattenlek med mera. Gården ska stå klar i augusti och det ser Rigmor fram emot. Här vill de skapa en fin lekmiljö mitt i centrum.

Avslutningsvis vill Rigmor skicka med en eloge till alla trevliga och duktiga föräldrar som visar stor hänsyn och respekt för verksamheten.

Vad tycker du är bra med Rättvik?

Rättvik är en bra och trygg kommun för barn att växa upp i. Här kan vi erbjuda en fin miljö och det är bra med byskolorna som möjliggör för barnen att vara nära sitt hem när de är små.

Vad kan bli bättre i Rättvik?

I regel tar det lite lång tid innan rättvikarna törs prova någonting nytt. Man behöver inte fundera så länge. Jag önskar att vi var mer nyfikna!

Vi tackar Rigmor och Prostens förskola för ett trevligt och informativt möte. I nästa vecka besöker Företagsstafetten En frisersalong i centrala Rättvik.

Rigmor Bewö-Lundblad. 

Rigmor Bewö-Lundblad utanför entrén till förskolan Prosten.

Klädhylla på förskolan Prosten.

Vid dagens företagsbesök deltog Jonny Jones, kommunstyrelsens ordförande och Annette Riesbeck ordförande i Närvik. Besöket arrangerades i samarbete mellan Rättviks kommun och Närvik.