2021-06-04

Referat från kommunfullmäktige 3 juni

Kommunfullmäktige den 3 juni genomfördes på ett corona-säkert sätt med gott om avstånd och med ett begränsat antal ledamöter i Stiernhööksgymnasiets aula.

Årsredovisningen för Rättviks kommun 2020 behandlades och godkändes under mötet. Rättviks kommun gjorde under året ett överskott på 22,3 miljoner kronor. Samtliga styrelser och nämnder beviljades ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige beslutade att antaga en ny detaljplan för Siljansbadets camping och ett nytt 25-årigt arrendeavtal för Siljansbadets camping (Svenska Campingpärlor AB).

Vidare beslutades att bifalla medborgarförslaget om en gästhamn vid Helsingland.

Under kvällen debatterades även en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Jonny Jones från Vänsterpartiets Katrin Lohed-Söderman om kommunens arbete med Agenda 2030.

Lyssna

Lyssna på kommunfullmäktige i efterhand på sidan "Kommunfullmäktige 3 juni 2021".