2021-05-20

Sammanträde Rättviks kommunfullmäktige

Rättviks kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 3 juni kockan 18 i Stiernhööksgymnasiets aula.

På grund av risken för spridning av coronaviruset/covid-19 kommer sammanträdet att genomföras med halva antalet ledamöter. Av samma anledning utgår allmänhetens frågestund.

Vi avråder eventuella besökare samt ej tjänstgörande ersättare att närvara vid sammanträdet. Vi hänvisar istället till webbradiosändningen direkt från sammanträdet på kommunens webbplats rattvik.se/webbradio Länk till annan webbplats.. Eller lyssna på Radio Rättviks radiosändning på FM 103,4 MHz.

Ärende är bland annat årsredovisningen för 2020.

Kallelse, med alla ärenden som ska behandlas, finns tillgänglig i kommunhuset en vecka före sammanträdet samt på rattvik.se/kallelser Länk till annan webbplats..

För ytterligare information, telefon 0248-70 184.

/Anna-Maja Roos (C), ordförande