2021-05-17

Del av Storgatan stängs i två veckor

Från och med måndag 17 maj är en del av Storgatan avstängd (se karta) för nyanläggning av vägen och omläggning av trottoarer.

Karta med markering som visar vilken del av Storgatan som är avstängd.

Arbetet väntas pågå i två veckor. Trafik leds om via Nordahls väg till Knihsgatan.

Vid eventuella frågor skickar du e-post till trafik.gata@rattvik.se.