2021-05-04

Referat från Kommunfullmäktige 29 April

Kommunfullmäktige den 29 april genomfördes på ett ”corona-säkert” sätt med gott om avstånd, med ett begränsat antal ledamöter i Stiernhööksgymnasiet aula.

Kommunfullmäktige beslutade att utbetala partistöden till de sex partier som är representerade i fullmäktige enligt de beslutade riktlinjerna.

Under mötet återremitterades två ärenden med minoritetsåterremiss:

  • ett medborgarförslag om vandringsled längs Siljans strand
  • en motion för att utveckla Rättvik outdoor

Kommunfullmäktige beslutade även att delegera till Krisledningsnämnden att kunna fatta beslut om vistelseförbud för att förhindra smittspridning vid till exempel

  • vistelse i en park,
  • på en badplats eller
  • på någon annan liknande plats.

Fullmäktige godkände årsredovisningarna för Rättviks Naturvårdsförbund för åren 2018 och 2019.