2021-05-03

Företagsstafetten besöker CL Skog

Vecka 17 begav sig Företagsstafetten till Boda, närmare bestämt till CL Skog. Företaget startades hösten 2009. Vi träffar Robert Clason som är VD och delägare, tillsammans med företagets fyra anställda.

Fredrik Ollén, Robert Clason och hans medarbetare.

Fredrik Ollén tillsammans med Robert Clason och hans medarbetare på CL Skog i Boda.

CL Skog är ett skogsbolag som nästan uteslutande jobbar åt privata skogsägare. De köper skog, röjer, gallrar, avverkar och markbereder, gärna i samarbete med andra lokala entreprenörer. Den största samarbetspartnern är Hedlunds Timber i Furudal som i princip tar emot allt virke. Robert tror starkt på branschen och följer utvecklingen noga. Forskningen går framåt och idag kan vi göra det mest oväntade produkter av skogsråvaran. Miljö- och hållbarhetsfrågorna får också allt större betydelse i branschen vilket Robert tycker är positivt. Han är mån om att skogen skall skötas på rätt sätt så den kommer till gagn för kommande generationer.

Vad tycker du är bra med Rättvik?

– Ja, självklart tycker jag det är bra att det finns många privata skogsägare här i Rättvik, det gynnar vår verksamhet. Vi har ett bra företagsklimat och jag uppfattar att vi entreprenörer försöker gynna varandra så långt det är möjligt. Självklart tycker jag också om Rättvik som ort. Det är både trivsamt och vackert.

Vad kan bli bättre i Rättvik?

– Jag tror vi måste satsa på att få hit fler företag, gärna några större arbetsgivare. Om det inte finns konkreta planer eller ett koncept för företagsetableringar, tror jag det blir svårt att få till. Viktigt också att kommunens tjänstemän återkopplar när vi som företagare behöver råd och hjälp.

Vi tackar Robert, Albin, Johan och Anders på CL Skog för ett trevligt och informativt möte. Robert skickar nu stafettpinnen vidare till Dalfors Skogsentreprenad som vi besöker inom ett par veckor.

Närbild på trädstam med skog och sjö i bakgrunden.

Vid dagens företagsbesök deltog Fredrik Ollén, Kommunstyrelsens vice ordförande och Annette Riesbeck ordförande i Närvik. Besöket arrangerades i samarbete mellan Rättviks kommun och Närvik.