2021-04-27

Bygget av skateparken har påbörjats

Arbetet med att bygga skateparken har påbörjats och transporterna till bygget avser att gå mellan klockan 6.30 och 10.30. Detta för att störa så lite som möjligt.

Flygbild med markering över hur transporterna till skateparken kommer att gå.

Transporterna kommer att gå enligt den markerade sträckan.

Under tiden skateparken byggs är det många som ska samsas om tillgången till Helsingland. Vänligen respektera varandra och transporterna för att det ska fungera så smidigt som möjligt.

Parken väntas stå klar i slutet på augusti.