2021-04-26

Anmäl eldning av majbrasa

I samband med valborg ska du som tänkt elda majbrasa anmäla det till räddningstjänsten på telefon 70 990. Detta eftersom du eldar efter att det har blivit mörkt.

Brasa vid en sjö i skymningen.

Några saker att tänka på i samband med majbrasa:

 • Ta reda på om räddningstjänsten har utfärdat eldningsförbud.
 • Du som tänder en majbrasa är alltid ansvarig och ska stanna kvar på platsen tills elden släckts eller brunnit ut.
 • Välj en lämplig plats för bålet. Det bör vara minst 50 meter mellan elden och närliggande byggnader eller vegetation.
 • Placera bålet på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktningen inte stör grannar eller kringboende med nedsmutsning eller besvärande lukt.
 • Undvik stora bål, elden bör inte vara större än 6 meter i diameter och 3 meter hög.
 • Runt om område där bålet eldas ska det röjas från torrt gräs och annat brännbart material. Området ska dessutom vattnas vid behov.
 • Elden ska endast innehålla rena fibrösa material som trä och papper. Tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande bör undvikas då det kan leda till kraftig rökutveckling.
 • Det är inte tillåtet att elda plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke och annat osorterat skräp då det kan orsaka besvärlig lukt och giftig rök.
 • Vidta åtgärder som hindrar allmänheten att komma för nära elden.
 • Vid behov ska särskilt bevakning anordnas vid närliggande byggnader, tät vegetation eller liknande i vindriktningen.
 • Det ska finnas brandredskap tillgängligt på eldningsplatsen, till exempel en vattenslang som når bålet, vattentunna med hinkar eller handbrandsläckare. Använd en kratta för att kratta isär den sista glöden så blir det lättare att släcka elden.
 • Se till att du enkelt kan larma brandkåren vid behov. Telefonnummer vid nödsituationer är 112.
 • Lämna aldrig elden utan tillsyn!

Läs mer på sidan "Valborgsmässoeldar".

Tänk också på att följa de rekommendationer som finns för att undvika smittspridning av covid-19. Mer information hittar du på krisinformation.se:s sida "Coronapandemin: Detta gäller just nu" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..