2021-04-22

Området vid stranden har såtts med gräs

Nysått gräs på strandenområdet i Rättvik.

Stora delar av arbetet på stranden i Rättvik har färdigställts och området har såtts med gräs. Vänligen respektera avspärrningarna så gräset får slå rot ordentligt.

Förhoppningsvis växer gräset till sig snabbt så vi alla kan njuta av vårt nya strandområde till sommaren.

Har du några frågor skickar du e-post till gata.trafik@rattvik.se.