2021-04-19

Företagsstafetten besöker Bra Hus i Furudal

Fredag den 16 april 2021 var det premiär för Företagsstafetten och det första besöket gick till Bra Hus i Furudal.

Martin Clarstedt, Kristina Hedlund och Jonny Jones.

Från vänster till höger ses tillförordnad näringslivschef Martin Clarstedt, Bra Hus VD Kristina Hedlund och kommunstyrelsens ordförande Jonny Jones.

Bra Hus är en del av Hedlundskoncernen som startade i Furudal redan 1903. Vid tiden efter andra världskriget såg man en ökad efterfrågan på hus och hustillverkningen tog fart. Under ett stort antal år levererade företaget hus till många europeiska länder men även till exempelvis Japan och Bahamas. Idag koncentrerar sig Bra Hus på den svenska marknaden och företagets VD Kristina Hedlund ser en kraftigt ökad efterfrågan. När kunden bestämt sig för hur huset skall se ut och färgsättas tar det två till tre dagar att tillverka. Huset levereras i block och monteras på plats. Bra Hus levererar i storleksordningen 100 hus om året.

Vad tycker du är bra med Rättvik?

– Vi upplever att det finns ett driv och ett bra entreprenörskap i Rättvik. Här vågar man satsa och det skapar tillväxt. Det är dessutom trevligt att bo här i kommunen och det gör det också något lättare att rekrytera personal från andra orter. Man kan helt enkelt tänka sig att bo här.

– Just nu är vi speciellt glada över att Rättviks kommun satsar på ny byggbar mark. Efterfrågan är stor på tomter och nu finns det lite större utbud av tomter i attraktiva lägen. Jonny Jones har idag berättat att han gärna vill bidra till att vi får fler tomter med sjönära läge här i Furudal, och det är ju väldigt positivt.

Vad kan bli bättre i Rättvik?

– Infrastrukturen är viktig för Bra Hus och väg 301 måste underhållas. Jag vet att det är Trafikverket som ansvarar för vägen men kommunen måste försöka påverka.

– Vi sakna dialogen och kontakten med kommunen och till viss del också med andra företagare. Företagarfrukostar och andra möten där vi företagare kan träffa kommunen är viktiga. Företagsstafetten är ett steg i rätt riktning.

Vi tackar Kristina Hedlund och Bra Hus för ett trevligt och informativt möte. Kristina skickar nu stafettpinnen vidare till CL Skog i Boda.

Produktionshall hos Bra Hus i Furudal.
Färdiga delar till hus.
Kristina Hedlund, Jonny Jones och stafettpinnen.

Kristina Hedlund och Jonny Jones.

Vid företagsbesöket deltog Jonny Jones, kommunstyrelsens ordförande och Martin Clarstedt, tillförordnad näringslivschef samt Annette Riesbeck ordförande i Närvik. Besöket arrangerades i samarbete mellan Rättviks kommun och Närvik.