2021-04-14

Tillgänglig aktivitetspark för barn och unga byggs på Jarlområdet i Rättvik

Projekt ”Mörksuggeparken" och den ideella föreningen ”Raket” arbetar tillsammans för att bygga en tillgänglig aktivitetspark på Jarlområdet. Aktivitetsparken ska vara tillgänglig för barn och unga med och utan funktionshinder.

Platsen på Jarlområdet där aktivitetsparken Mörksuggeparken kommer att byggas. Foto: Erika Börjes

Inspirationen bakom aktivitetsparken kommer från Troll- och Clownstigen i Östnor, Mora där idén bakom deras aktivitetspark ligger i att inspirera barn och deras vårdnadshavare till rörelse.

Mörksuggeparkens ledord är:

 • Tillgänglighet - Elever på grundsärskolan och gymnasiesärskolan hjälper till att bygga banorna och tänker ur ett tillgänglighetsperspektiv.
 • Delaktighet - Barn och unga i Rättviks kommun är med och skapar aktivitetsparken.
 • Rörelse - Barnen inspireras till rörelse genom aktivitetsparken.
 • Samverkan - Privatpersoner, skolor, företag, kommun och kulturhus hjälps åt för att göra det möjligt att skapa aktivitetsparken.

Aktivitetsparken börjar byggas i maj.

Modeller ställs ut på kulturhuset

Barn och elever på förskolor, skolor, fritidshem och gymnasium är i full gång med att bygga modeller som ställs ut på kulturhuset den 12 april till 3 maj. Modellerna ska ligga till grund för de banor som ska byggas på Jarlområdet.

Modell för bana till aktivitetsparken från förskolan Stacken.

Modell från förskolan Stacken. Foto: Leona Wiklund

Samverkan

De som samverkar och är aktiva i projektet är:

 • Gymnasium och Gymnasiesärskola: Stiernhööksgymnasiet
 • Grundskolor, Grundsärskola: Nyhedsskolan, Rättviksskolan
 • Fritidshem: Sätra, Vikarbyn, Söderås, Nyhedsskolan
 • Förskolor: Prästkragen, Söderås, Myrstacken
 • Kulturhuset
 • IK Jarl
 • Aktiva Rättvik
 • Företagen I Rättvik
 • Privatpersoner