2021-04-13

Konstaterad fågelinfluensa i Dalarna

Nu har två fall av fågelinfluensa konstaterats i Leksands kommun. Det rör sig om en kanadagås och en sångsvan. Utbrottet av fågelinfluensa som pågått sedan i höstas fortsätter att sprida sig i landet.

Sjukdomen har hög dödlighet och smittsamhet mellan fåglar. Därför är det viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smittan. Fortsatt gäller skyddsnivå 2 vilket innebär att tamfjäderfän ska hållas inomhus.

Risken för att denna variant av fågelinfluensan som nu sprids ska smitta människor är låg.

Döda fåglar i naturen

Fynd av enstaka döda fåglar är en naturlig företeelse i naturen. Det bästa är om naturen själv tar hand om dessa fåglar genom att låta dem ligga kvar. Ligger fåglarna på olämplig plats kan de flyttas genom att använda en spade eller annat redskap. Måste du ta i fågeln ska skyddshandskar användas och händerna tvättas efteråt.

Mer information

Läs gärna mer på Fågelinfluensa - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kontakta miljöinspektör Jeanette Back på jeanette.back@rattvik.se eller 0248‑701 62 om du påträffar döda vilda fåglar som ligger på olämplig plats i samhället så ser vi till att de bortskaffas.

Om flera vilda fåglar påträffas döda på samma plats kan du kontakta miljöinspektören eller viltsektionen på SVA, Sveriges veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. SVA når du på e-post vilt@sva.se eller telefon 018-67 40 00. De avgör om de vill ha in fåglarna för undersökning.