2021-04-12

Bygdepengen gör att det går att utveckla föreningslivet i bygden

Terese Renbro är kommunsekreterare i Rättviks kommun. Hon ser till att fördela bygdepengen kommunen får från Hedbodbergets vindpark för bygdefrämjande aktiviteter. Här nedan kan du läsa en intervju från OX2 som träffat Terese för några snabba frågor.

Vad gör du på Rättviks kommun?

– Jag arbetar som kommunsekreterare och har många spännande arbetsuppgifter varav en av dem är att administrera bygdepengen.

Vad använder ni bygdepengen till?

– Bygdepengen går tillbaka till Dalfors och Orebygden där vindparken ligger och det är registrerade föreningar och organisationer, inte privatpersoner och företag, som är berättigade att söka medel.

Terese Renbro

Terese Renbro, kommunsekreterare.

Hur går det till när ni bestämmer vilka verksamheter som ska få ta del av bygdepengen?

– I mitten av februari annonserar vi ut i lokaltidningen, Rättviks Nytt, och på kommunens webbplats att det är dags att ansöka om bygdepeng då varje år den 31/3 är sista ansökningsdag. De kan ansöka om i stort sett vad de vill till olika förbättringsarbeten som till exempel upprustning av bystugor, tillgänglighetsförbättringar, renovering av bryggor, centrumutveckling etcetera. Men kravet är att det ska vara för framtida projekt då medel inte kan sökas retroaktivt. När 31/3 har passerat tittar jag igenom ansökningarna så att jag ser att de uppfyller villkoren.

– När processen är klar lämnas alla ansökningar över till en arbetsgrupp bestående av politiker som i sin tur lämnar ett förslag till beslut om fördelning till politiken för ett slutgiltigt beslut. Detta sker i maj eller juni månad. När beslut är taget kontaktar jag alla som har sökt bygdepeng för att meddela om de blev beviljade pengar eller inte. De som blev beviljade medel får skicka in en begäran om utbetalning i två omgångar.

– Då en majoritet av föreningarna/organisationerna inte har en stor likviditet görs en första utbetalning om 75% av de beviljade beloppet utan krav om redovisning av projektet. När slututbetalning görs av resterande 25% krävs en redovisning om var pengarna har gått. Detta är viktigt då pengarna ska gå till det som de har ansökt om och inte till något annat. Redovisning och slututbetalning ska ske senast i slutet av november varje år.

Hur gagnar det bygden och kommunen?

– Pengarna har en stor betydelse för bygden då de gör att det går att utveckla föreningslivet och det är ett extra tillskott som uppskattas mycket.