2021-03-31

Tredje pandemivågen slår hårt – allvarligt läge i Dalarna

Vi är mitt inne i den tredje pandemivågen. Smittspridningen i Dalarna fortsätter att öka. Allt fler blir allvarligt sjuka. Covid-vården i Dalarna är mycket ansträngd.

Hand med texten "Stoppa smittan i Rättviks kommun".

Totalt vårdas ett 70-tal personer för covid-19 i Dalarna, varav 16 får IVA-vård (intensivvård). Sex covid-patienter från Dalarna får i nuläget IVA-vård på andra platser i landet. Detta enligt Region Dalarnas pressmeddelande den 29 mars 2021.

Prognoserna visar att antalet människor i Dalarna som insjuknar i allvarlig covid-19 och behöver sjukhusvård kommer att öka ytterligare.

– Det här är en oroande utveckling. Det är av yttersta vikt att vi alla nu tar ansvar och följer rekommendationerna. Håll avstånd, tvätta eller sprita händerna ofta, stanna hemma vid minsta symtom och provta dig, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare Region Dalarna.

Fler försöker kringgå covid-19-lagen

Länsstyrelsen Dalarna får in rapporter om att både allmänhet och verksamhetsutövare försöker kringgå covid-19-lagen. Detta enligt länsstyrelsen Dalarnas pressmeddelande den 30 mars 2021.

- Vi ser att trenden håller i sig och vi får allt fler rapporter om att både allmänhet och verksamhetsutövare försöker hitta sätt att kringgå lagstiftningen. Detta är mycket bekymmersamt, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Tänk på att handla ensam så att det inte blir onödig trängsel i affärer.

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19

Du är skyldig att:

  • stanna hemma om du är sjuk
  • tvätta händerna ofta och noggrant,
  • bara umgås med personer som du bor med eller några få vänner och närstående,
  • hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel,
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt,
  • resa, idrotta och utöva annan fritidsaktivitet på ett sätt som minimerar risken för smitta.