2021-03-12

Verksamheter och företag ska rapportera farligt avfall till Naturvårdsverket

Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter och företag som producerar, transporterar eller behandlar farligt avfall rapportera det till Naturvårdsverket. Ideella föreningar räknas också till verksamheter.

Till farligt avfall räknas:

  • El-avfall, kyl/frys, vitvaror, ljuskällor och batterier
  • Asbest
  • Tryckimpregnerat trä och slipers
  • Kemikalier

Se mer information om hur du rapporterar farligt avfall på Naturvårdsverkets sida "Att rapportera uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..