2021-03-02

Röjning runt Hedslundsområdet fortsätter

Efter mycket positivt gensvar så fortsätter vi röjningarna runt hela Hedslundsområdet.

Karta med markering som visar vilka skogsområden som röjs och fräschas upp.

Syftet med röjningen är att skapa mer trygghet vid passage genom området och öppna upp för mer ljusinsläpp och synlighet.

Vid eventuella frågor kan du höra av dig till Trafik, ungdoms- och fritidsenheten på gata.trafik@rattvik.se.