2021-02-23

Rättviks befolkning växer mest i Dalarna

I Rättvik bor numera 11 047 personer enligt SCB:s färska befolkningssiffror för 2020. Det är en ökning med 97 personer vilket motsvarande 0,9 procent jämfört med år 2019.

– Det är väldigt positivt för Rättvik med en sådan här stor ökning av befolkningen säger Ulf Israelsson, kommunchef.

I hela Dalarnas län ökade befolkningen med minst 0,2 procent i fem av 15 kommuner jämfört med året före. Den största ökningen står Rättviks kommun för (0,9 procent).

Diagram som visar utvecklingen kommun för kommun i Dalarna.

– Det som gör att folkmängden i Rättvik ökar jämfört med året före är framför allt inflyttningen. Kommunen registrerar 633 inflyttade, jämfört med 465 utflyttade, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.

Så utvecklades befolkningen i Rättvik mellan 2019 och 2020

Befolkningsutveckling i Rättvik mellan 2019 och 2020

Folkmängd 2019

10 950


Födda

84


Döda

156


Inflyttade

633


Utflyttade

465


Folkmängd 2020*

11 047

+97

*) Födda, döda och flyttnetto summerar inte alltid skillnaden korrekt i total befolkning. Mer om det i metoddelen längre ner.

Ökning i hela Sverige

I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 379 295 invånare. Det är en ökning med 0,5 procent jämfört med 2019.

– Rättvik är en av de kommuner som har haft en kännbar befolkningstillväxt under de senaste åren. På tio års sikt har antalet invånare gått upp från 10 811 till 11 047, alltså en ökning med 2,2 procent, säger Linus Garp.

SCB:s metod

I tabellen som visar folkmängdens utveckling stämmer inte folkökningen exakt överens med summan av antalet födda, döda, och flyttningar. Detta beror på eftersläpning i rapporteringen. De gånger en förändring rapporteras långt efteråt dyker den upp i folkmängden, men redovisas under en justeringspost i stället.

Både inrikes och utrikes flyttningar ingår i flyttningssiffror.