2021-02-22

Sök bygdepeng för Dalfors och Orebygden

Bygdepengen ska användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen i Dalfors och Orebygden. Det kan vara allt från små musikaftnar eller utställningar till större renoveringar eller investeringar av anläggningar.

Bygdepengen ska fördelas så att den kommer till största möjliga nytta för en positiv utveckling i det berörda området.

Information och ansökningshandlingar finns på rattvik.se/bygdepeng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Villkoren för ansökan hittas på ansökningsblanketten under ”Villkor”. Det går också bra att ringa Terese Renbro på telefon 0248-70 184.

Ansökan ska vara inne senast den 31 mars 2021.

Välkommen med er ansökan!