2021-02-16

Rättviks kommun lanserar portal för e-tjänster i gemensam plattform

Nu lanserar vi vår e-tjänsteportal i Dalarnas gemensamma e-tjänsteplattform. Här når du kommunens e-tjänster dygnet runt.

Rättviks kommuns e-tjänsteportal når du via rattvik.se eller direkt via webbadressen etjanster.rattvik.se. Här samlar vi de e-tjänster som Rättviks kommun erbjuder. Portalen gör det enklare för dig som privatperson eller företagare att själv göra dina ärenden digitalt dygnet runt.

Vid lanseringen finns ett begränsat antal e-tjänster. Nya e-tjänster utvecklas löpande och när de är tillgängliga når du dem enkelt via e-tjänsteportalen. Befintliga e-tjänster som finns på rattvik.se flyttas också till etjanster.rattvik.se.

Du loggar in med hjälp av mobilt bank-id eller med e-legitimation. Kontakta din bank, Skatteverket eller Telia om du har frågor om e-legitimation.

E-tjänsteplattformen

E-tjänsteplattformen gör att Dalarnas kommuner nu inte bara kan erbjuda invånarna fler e-tjänster än tidigare, utan också att framtagandet av e-tjänster kan ske i samverkan med andra kommuner inom och utom Dalarna.

Gemensam utveckling möjliggör att bättre och smartare tjänster blir tillgängliga för berörda medborgare.

- Vi ska bygga tillgängliga och säkra e-tjänster för alla medborgare samtidigt som vi blir effektivare i vårt interna arbete säger it-chef Mikael Brandfors.

Mål

Målen med e-tjänsteplattformen är att vi ska kunna ge dig:

  • Bättre service
  • Ökad säkerhet
  • Ökad effektivisering
  • Ökad kvalité

Fördelar med att använda e-tjänster

Varför ska du använda e-tjänster i stället för att ringa, skicka brev eller besöka kommunen?

  • Du sparar tid genom att använda e-tjänsten.
  • E-tjänster är tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan oavsett var du befinner dig någonstans.
  • I många e-tjänster får du bekräftelse via sms/mejl när ditt ärende är under handläggning och när ärendet är klart.
  • Tiden för hantering av ditt ärende förkortas och du får besked snabbare eftersom nödvändiga uppgifter redan finns registrerade via e-tjänsten.
  • E-tjänster bidrar till ökad produktivitet och effektivitet hos kommunen. Detta leder till optimal användning av skattemedel och handläggarkompetens.