2021-02-04

Fortsatta restriktioner för Rättviks kommuns verksamheter

Den 3 februari beslutade krisledningsnämndens ordförande Jonny Jones följande restriktioner för Rättviks kommuns verksamheter. Restriktionerna gäller från och med den 3 februari till och med den 28 februari. Detta är åtgärder för att hålla ner smittspridningen av covid-19.

Dagverksamheten Glädjen och Mittimilla

Dagverksamheterna Glädjen och Mittimilla håller stängt till och med 2021-02-28.

Springkällan och Furan (Orestrand)

Restaurangerna Springkällan och Furan (Orestrand) hålls fortsatt stängda för allmänheten fram till 2021-02-28.