2021-01-28

Erik Olof Wiklund vinner gestaltnings­uppdraget Vändskivan

Erik Olof Wiklunds skisser blev det vinnande förslaget för utformningen av vändskivan vid Lokstallarna i centrala Rättvik. I utformningen har han blandat ett myller av detaljer från Rättviks mångfacetterade kulturliv.

Skiss som visar Erik Olof Wiklunds utformning av räcke/staket och belysning till vändskivan vid Lokstallarna.

Skiss: Erik Olof Wiklund

Så här beskriver Erik Olof Wiklund sin vinnande idé:

"Rättviksringen 2020 – Idé i korthet

Rättvik består av så pass mycket sevärt att det är svårt att ta in vid första anblick. Och nog är det vackert. I mitt förslag till ett staket till vändskivan har jag utgått ifrån målningarna i taket på Societetspaviljongen och blandat Rättviks mångfacetterade kulturliv i ett myller av detaljer.

Vid en första anblick kan man uppleva staketet som rätt enkelt och det smälter in i omgivningen med sin röd rostiga cortenplåt och svarta ställningar. Mönstret som till en början liknar takmålningen i Societetspaviljongen visar sig vid närmare blick innehålla allt från Blånnesladu till en av Rättviks midsommarstänger och bilar som symboliserar Classic Car Week. I mitten syns Siljansringen som likt järnvägen haft en betydelsefull del kring Rättviks resande besökare och invånare. Dessa är två stora vägar man tagit sig fram på.

Mönstret på staketet har även utvecklas för att mer likna ett mekaniskt hjul, kanske ett av tågens alla som en gång rullat fram på platsen?

// Erik Olof Wiklund"

Förklaring av mönster. Utformat utifrån takmålning i Societetspaviljongen.

Klicka på bilden för att se en större bild med förklaringen av mönstret i ett nytt fönster. Skiss: Erik Olof Wiklund

Fler skisser och mer information finns på kulturhuset.

Kort information om tävlingen

Kulturenheten och Samhällsutvecklingsförvaltningen bjöd in tre konstnärer. Konstnärerna gjorde tre skissförslag var till utformningen av räcke/staket och belysning till vändskivan vid Lokstallarna.

Konstnärerna som bjöds in:

  • Emma Billbäck från Rättvik
  • Per-Ola Söderlund från Skattungbyn
  • Erik Olof Wiklund från Alfta

Erik Olof Wiklunds skisser blev det vinnande förslaget.