2021-01-26

Del av Torggatan stängs

På grund av VA-arbeten stängs Torggatan vid fastighet nummer 23C.

Karta med markering som visar avstängningen vid fastighet 23C på Torggatan.

Gatan är avstängd från och med tisdag 26 januari klockan 10 till och med onsdag 3 februari klockan16.