2021-01-25

Nytt system för ansökan om skolskjuts

Inför kommande läsår införs ett nytt system för hanteringen av busskort och skolskjutsar. Vårdnadshavare till barn i grundskolan måste ansöka om skolskjuts via en ny e-tjänst. E-tjänsten är öppen mellan 8 och 26 mars.

Våren 2021 kommer ett nytt sätt för att ansöka om skolskjuts (busskort). Du som vårdnadshavare gör ansökan via en e-tjänst. Detta gäller för barn i grundskolan med undantag för elever i särskolan. E-tjänsten kommer att finnas på kommunens webbplats från och med 8 mars och inloggning görs med e-legitimation.

Observera att ansökan måste göras även för barn som redan har skolskjuts.

Alla kommuner i Dalarna jobbar sedan en tid tillsammans med Dalatrafik för att effektivisera hanteringen av busskort och skolskjuts. Målsättningen är bland annat en bättre planerad busstrafik och därmed mindre miljöpåverkan samt sänkta kostnader.

Vårdnadshavare kommer i god tid innan ansökan ska göras att få mer information om hur det går till.

Har du frågor redan nu kan du kontakta:

Jeanette Engström, Trafiksamordnare
skolskjuts@rattvik.se
0248-70 155