2021-01-22

Röjning och uppfräschning av skogsparti

I dagarna har vi påbörjat röjning och uppfräschning av skogspartiet mellan Hedslund och Arenan/IK Jarl.

Flygbild med markering som visar vilket skogsområde som röjs och fräschas upp.

Syftet med röjningen är att skapa mer trygghet vid passage genom området och öppna upp för mer ljusinsläpp och synlighet.

Vid eventuella frågor kan du höra av dig till Trafik, ungdoms- och fritidsenheten på gata.trafik@rattvik.se.