2021-01-22

Osäkert isläge på grund av sen isläggning

Den sena isläggningen och snö på isen har medfört att isläget i år är osäkert. Om du tänkt att bege dig ut på isen, var väl förberedd.

Skridskoåkare på Siljan.

Våra naturisar i kommunen inbjuder till vistelse och flera olika aktiviteter. Innan du ger dig ut bör du vara medveten om att isarna kan förändras från dag till dag och att svaga isar kan förekomma på flera ställen.

Lär dig isens svaga punkter, ha med dig rätt utrustning och ha alltid sällskap.

Tänk på att ny is, våris och snötäckt is kan vara svag.

Isens svaga punkter är:

 • Vass
 • Råk
 • Brygga
 • Bro
 • Udde
 • Avlopp, utlopp och inlopp
 • Sund
 • Grund och vindbrunn

För en säker vistelse tänk på följande:

 • Ha alltid sällskap.
 • Ha räddningsutrustning med dig som isdubbar, ispik, räddningslina och flythjälp.
 • Ha uppsikt över förändringar på isen som väldigt ljus eller mörk färg, som kan tyda på tunnare is, eller ojämnheter.
 • Prova isen framför dig med en ispik.
 • Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller.
 • Isen ska vara minst 10 cm tjock.
 • Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka.

Om du hamnar i vattnet:

 • Vänd dig om mot det håll du kom ifrån. Påkalla uppmärksamhet om möjligt.
 • Är iskanten tunn så försök att hacka dig fram till is som kan bära dig. Först då kan du ta fram dina isdubbar.
 • Jobba med en isdubb i taget och ta hjälp av ett kraftigt simtag med benen för att häva dig upp.
 • När du väl är uppe – res dig inte utan fortsätt åla dig fram på isen.

Rädda någon

 • Larma 112 så tidigt som möjligt och påkalla uppmärksamhet.
 • Närma dig vaken från samma håll som den nödställde kom. Där finns is som bär.
 • Tänk på din egen säkerhet. En livräddare i en annan vak gör mer skada än nytta.
 • Gå inte för nära den som gått igenom eftersom isen kan brista eller så kan den som gått igenom få panik och dra ner dig. Använd dig istället av förlängd arm som till exempel räddningslina för att nå fram.