2021-01-21

Problemet att få ut fakturor till Socialförvaltningens kunder är löst

Vår leverantör meddelar att problemet med utskicket av fakturor till Socialförvaltningens kunder i särskilt boende och hemtjänst är löst.

Fakturorna är på väg och de kommer tyvärr att komma väldigt nära förfallodagen. Vi beklagar detta och accepterar därför 26 februari 2021 som sista datum för betalning.

Du som har autogiro eller e-faktura kommer inte att beröras av detta. De fakturorna betalas på förfallodagen.