2021-01-21

Förlängda restriktioner för Rättviks kommuns verksamheter

Den 21 januari beslutade krisledningsnämndens ordförande Jonny Jones följande restriktioner för Rättviks kommuns verksamheter. Restriktionerna gäller från och med den 24 januari till och med den 7 februari. Detta är åtgärder för att hålla ner smittspridningen av covid-19.

Dagverksamheten Glädjen och Mittimilla

Dagverksamheterna Glädjen och Mittimilla håller stängt till och med 2021-02-07.

Springkällan och Furan (Orestrand)

Restaurangerna Springkällan och Furan (Orestrand) hålls fortsatt stängda för allmänheten fram till 2021-02-07.