2021-01-20

Tekniska problem att få ut fakturor från Socialförvaltningen

På grund av tekniska problem har inte fakturor med förfallodatum i januari från Socialförvaltningen nått ut till kunder i särskilt boende, hemtjänst och gruppbostad Solkullan.

Vi beklagar detta och återkommer med information så snart vi fått mer information från vår leverantör av utskicken.