2021-01-14

Del av Storgatan stängs av

Fredag 15 januari börjar Dala Vatten gräva för borttagning av ventil på VA-nätet. Storgatan stängs i höjd med Kulturhuset (se röd markering på karta). Trafiken leds om runt Coop (se gul markering på karta).

Karta med markeringar som visar var Storgatan stängs av och hur trafiken leds om.

Arbetet väntas pågå i en vecka.