2021-01-08

Högstadiet på Rättviksskolan övergår delvis till fjärrundervisning

Med anledning av rådande pandemi övergår högstadiet (årskurs 7–9) på Rättviksskolan delvis till fjärrundervisning från och med 11 januari.

Två årskurser per dag kommer att ha fjärrundervisning enligt ett rullande schema.

  • Fjärrundervisningen följer ordinarie schema.
  • Vid lektionsstart möts elever och personal i Teamet.
  • Läraren är tillgänglig för eleven under hela lektionstiden.
  • Läraren för frånvaro vid alla lektioner i skolplattformen Skola24. Sjukanmälan för elev görs som vanligt av vårdnadshavare eller myndig elev. Alla elever som inte är sjukanmälda förväntas delta i undervisningen via Teams. Uteblir man förs ogiltig frånvaro.

Syftet är att förhindra trängsel och möjliggöra social distansering.

Delvis fjärrundervisning pågår tills annat meddelas.

Elever och vårdnadshavare uppmanas också ta del av informationen som skolledningen skickat via e-post och lagt ut på skolplattformen Unikum.

Skolmåltid

Elever som önskar skolmåltid när de har fjärrundervisning ska anmäla detta till sin klassmentor senast klockan 11 dagen innan. Kom ihåg att meddela om det är specialkost. Matlådan hämtas sedan på lastkajen utanför köket mellan klockan 11–12 dagen efter.

Kontakt

Frågor hänvisas i första hand till:
Biträdande rektor för årskurs 7:
Karin Brinkman, 0248-70 426

Biträdande rektor för årskurs 8–9:
Jon Jacobs Länk till annan webbplats., 0248-70 210