2020-12-21

Se återinvigningen av Vasamonumentet

Söndagen före jul år 1520 kom Gustav Vasa till Rättvik på sin flykt genom Dalarna. På Kyrkudden visade han sig första gången offentligt och talade till allmogen för att få hjälp mot Kristian tyrann. Nu 500 år senare återinvigs Vasamonumentet vid en filminspelning söndagen 20 december 2020. Här kan du se återinvigningen.

Inför 500 års jubileet har Vasamonumentet restaurerats med stöd från kommunen, länsstyrelsen och Rättviks pastorat.

Vasamonumentet återinvigdes av landshövding Ylva Thörn. Högtidstalade gjorde också kommunstyrelsens ordförande Jonny Jones och kyrkoherden Monica Jones. Gustav Eriksson själv talade till allmogen för att uppmana till kamp mot danskarna för ett självständigt Sverige.