2020-12-21

Nya restriktioner för Rättviks kommuns verksamheter

Den 21 december beslutade krisledningsnämndens ordförande Jonny Jones följande restriktioner för Rättviks kommuns verksamheter. Restriktionerna gäller från och med den 22 december 2020 till och med den 24 januari 2021. Detta på grund av att Folkhälsomyndigheten vidtagit ytterligare åtgärder för att trycka ner smittspridningen av covid-19.

Bibliotek/Kulturhuset samt biblioteksfilialerna Boda och Furudal

Biblioteket/Kulturhuset Rättvik samt biblioteksfilialerna i Boda och Furudal stängs från och med 2020-12-22 till och med 2021-01-24.

Kommunens sporthallar

Dessa beslut gäller 2020-12-22 till och med 2021-01-24:

  • Sporthallarna och deras verksamhet stängs för allmänheten.
  • Gymnastiklektioner med koppling till våra skolor ska genomföras utomhus.
  • Grönklittgruppen rekommenderas att stänga simhallen Enåbadet fram till och med 2021-01-24.
  • Rättviks kommun bortser från kravet på Rättvik Arena (bandyhallen) om allmänhetens åkning.
  • Vi uppmanar allmänheten till att använda våra utomhusanläggningar.

Wasaborg/Ungdomens Hus

Wasaborg/Ungdomens hus stängs från och med 2020-12-22 till och med 2021-01-24.

Dagverksamheten Glädjen och Mittimilla

Dagverksamheterna Glädjen och Mittimilla håller stängt till och med 2021-01-24.

Springkällan och Furan (Orestrand)

Restaurangerna Springkällan och Furan (Orestrand) hålls fortsatt stängda för allmänheten fram till 2021-01-24.