2020-12-14

Skadegörelse på ljusjulgran i rondell

Sönderdragen kabel i ljusjulgranen.

I helgen var det skadegörelse på ljusjulgranen i rondellen vid resecentrum. Flera kablar hade dragits sönder vilket släckt delar av ljusen.

Ljusjulgranen är nu lagad.