2020-12-14

Årets pristagare hyllades vid filminspelning i kommunhuset

Årets pristagarna fick på grund av pandemin ta emot priser, blommor och lovord vid en filminspelning i Rättviks kommunhus. Ett stort och välförtjänt grattis till er! Filmen publiceras på rattvik.se 17 december 2020.

Isa Persson

Årets Hållbarhetspris 2020 tilldelas Isa Persson. Foto: Carl-Johan Uhlin

Hållbarhetspriset 2020 - Isa Persson

Med motiveringen:

"Produktion och konsumtion av livsmedel har stor betydelse för ett Hållbart Rättvik och för en hållbar värld. Att få fler att intressera sig för vad man äter, och hur det påverkar hälsan och miljön är därför centralt. Isa Persson och Microgreens i Rättvik har genom sitt engagemang för smaker, näringsämnen och odling lyckats skapa ökat intresse och uppmärksamhet för livsmedel i form av mikroblad. Genom bilder och texter i sociala medier inspirerar Microgreens fler att lära sig mer om hållbar mat. En mycket värdig vinnare av årets Hållbarhetspris!"

Thomas Jacobs

Rättviks kommuns kulturpris 2020 tilldelas Thomas Jakobs. Foto: Carl-Johan Uhlin

Rättviks kommuns kulturpris 2020 - Thomas Jakobs

Med motiveringen:

"Thomas Jakobs har ett brinnande ideellt engagemang i att lyfta Rättviks lokala geologiska naturområden och har länge arbetat för att Siljansringen blir geopark. Thomas utgör stora kulturgärningar och bidrar till folkbildandet. Detta har han visat som drivande i skapandet av dokumentärfilmen Meteoritnedslaget som skapade Siljansringen samt författandet av skrifter om kalkindustrins historia."

Christina Öijermark

Årets medarbetare i Rättviks kommun 2020, Christina Öijermark på Nyhedsskolan. Foto: Carl-Johan Uhlin

Årets medarbetare i Rättviks kommun 2020 - Christina Öijermark på Nyhedsskolan

Med motiveringen:

"Christina har ett stort kunnande och en fingertoppskänsla i att lära elever läsa, skriva och räkna i de tidiga skolåren. Genom hennes målmedvetna och strukturerade arbetssätt får elever det stöd och stimulans de behöver för att utveckla sina förmågor och nå målen. Hon är trygg i sin lärarroll och utövar sitt uppdrag på ett mycket professionellt sätt. Hennes lugna och tydliga ledarskap ger eleverna studiero och hon bidrar till att lägga grunden för en bra studieteknik. Hennes engagemang och intresse för pedagogiska utmaningar bidrar till en högre måluppfyllelse."

Fakta om priserna

Hållbarhetspriset

Rättviks kommun delar ut ett hållbarhetspris på 10 000 kronor. Priset delas ut till någon som gjort något extra för hållbarhet i bygden.

För att få priset måste personen ha arbetat för att stärka den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten. Det räcker inte att handlingarna främjat ett eller två av dessa områden.

Kulturpriset

Varje år delar kommunen ut ett kulturpris som ett erkännande av eller stöd åt förtjänstfull en insats inom kulturens värld. Hit räknas forskning, litteratur, konst, musik, teater, film, folkbildning eller annan betydande kulturell verksamhet.

Kulturpriset består av ett diplom samt en prissumma som för närvarande uppgår till 10 000 kronor. Priset kan endast tilldelas personer som är bosatta i, eller har anknytning till, Rättviks kommun.

Mottagare av kulturpriset utses varje år före den 30 november av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beslut om pristagare bygger på förslag från kulturenheten eller allmänheten genom kontakt med densamma, antingen via mejl till kultur@rattvik.se eller på annat sätt. Utdelning sker vid kommunfullmäktige i december.

Priset Årets medarbetare

Rättviks kommun vill uppmärksamma medarbetare, enskilda eller arbetslag, som i vardagen gör en arbetsinsats utöver det vanliga. För att komma ifråga att bli utsedd till Årets medarbetare ska personen/arbetslaget till exempel ha bidragit med verksamhets­utvecklande förslag, skapat arbetsglädje, visat helhetsperspektiv och gjort insatser utöver det vanliga.

Förslag till Årets medarbetare kan alla lämna. Nomineringar skickas till personal­enheten via en blankett. Kommunens ledningsgrupp fungerar som jury. Vinnaren/vinnarna uppvaktas vid årets sista kommunfullmäktige.