2020-12-11

Restriktioner för bibliotek , sporthallar och ungdomsgårdar förlängs

Den 11 december beslutade krisledningsnämndens ordförande Jonny Jones att förlänga de särskilda restriktionerna för bibliotek, sporthallar och ungdomsgårdar. De särskilda restriktionerna förlängs från den 13 december 2020 till och med den 3 januari 2021. Detta på grund av en ökad smittspridning i kommunen.

Bibliotek/Kulturhuset samt biblioteksfilialerna Boda och Furudal

Biblioteket/Kulturhuset Rättvik samt biblioteksfilialerna i Boda och Furudal stängs från och med 2020-11-18 till och med 2021-01-03. Dock kan tidsbokning ske med biblioteket/kulturhuset Rättvik och biblioteksfilialerna Boda och Furudal för individuella besök rörande det tjänsteutbud som finns på biblioteket Rättvik och filialerna.

Kommunens sporthallar

Dessa beslut gäller 2020-11-18 till och med 2021-01-03:

  • Sporthallarna och deras verksamhet stängs för allmänheten.
  • Bokningar gällande verksamhet för ungdomar eller vuxna födda före 2005 avbokas.
  • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet får bedriva träningar för barn födda 2005 och senare.
  • Gymnastiklektioner med koppling till våra skolor kommer fortsatt genomföras i våra lokaler. Utomhuslektioner förordas där det så går att genomföra.
  • Vi uppmanar allmänheten till att använda våra utomhusanläggningar.

Wasaborg/Ungdomens Hus

Wasaborg/Ungdomens Hus hålls fortsatt öppet med den begränsningen att det gäller endast för högstadieelever i årskurs 7–9.

Beslutet gäller 2020-11-18 till och med 2021-01-03.

Dagverksamheten Glädjen och Mittimilla

Verksamheterna Glädjen och Mittimilla stängs från 2020-11-18 till och med 2021-01-17.

Springkällan och Furan (Orestrand)

Restaurangerna Springkällan och Furan (Orestrand) hålls stängda för allmänheten fram till 2021-01-17.